Rekrutacja

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli 2019/2020

Termin składania wniosków w placówkach od 31 maja do 7 czerwca 2019 r. Rodzice mogą wygenerować wniosek pod adresem:

https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole.

– jest to ten sam link, który obowiązywał w rekrutacji podstawowej

W dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) w godzinach popołudniowych w systemie pojawią się zakładki umożliwiające rodzicom wygenerowanie wniosku, a placówkom przyjmowanie kandydatów.

Wykaz placówek, które będą uczestniczyły w rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli:

  • Publiczne Przedszkole nr 1 oddział zamiejscowy w Górażdżach (8 wolnych miejsc)
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie (10 wolnych miejsc)
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie Filia w Zakrzowie (9 wolnych miejsc)
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni (6 wolnych miejsc)
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Śląskim (19 wolnych miejsc).

 

Rekrutacja 2019/2020 - zakończenie I etapu

Zakończony został I etap rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Wyniki I etapu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w placówce przedszkola w następujących terminach :

  • 02.04.2019 – lista kandydatów zakwalifikowanych
  • 04.04.2019 – lista kandydatów przyjętych

W dniach 05.04.2019 do 15.04.2019 rodzice dzieci z listy przyjętych są zobowiązani do złożenia w placówce w formie papierowej:

  • oświadczenia dotyczącego potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola

Brak złożenia dokumentu potwierdzającego wolę przyjęcia oznacza rezygnację z przydzielonego miejsca

Oświadczenie dotyczące potwierdzenia woli jest dostępne poniżej lub w sekretariacie placówki.

Plik do pobrania:

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/odziału przedszkolnego

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2019/2020 - Formularz zgłoszeniowy

Rozpoczynamy nabór wniosków w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020  odbywa się w formie elektronicznej

 pod adresem:

https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniana i składania wniosku i innych dokumentów zawiera:

„Instrukcja dla rodziców – wypełnianie wniosku”

na stronie

https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole

Rekrutacja 2019/2020 do oddziału przedszkolnego

Poniżej informacje dotyczące rekrytacji do oddziału przedszkolnego

pdf ikona Uchwala w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddzialow przedszkolnych w szkolach prowadzonych przez Gminę Gogolin

pdf ikonaZarządzenie Burmistrza Gogolina w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 

pdf ikonaZałącznik nr 1: Terminy przeprowadzania postęowania rekrutacyjnego do odziałów przedszkolnych w Gminie 

 

baner loga opolskie