Pożar?

Nie, to tylko próbna ewakuacja przeciwpożarowa, która została przeprowadzona dnia 15.10.2019r. Udział wzięły wszystkie dzieci i personel całej placówki, który był obecny w tym dniu. Celem jej było przygotowanie przedszkolaków, uczniów oraz personelu do właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, spokojnie i przede wszystkim bezpiecznie zachowując wszystkie procedury. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego dzieci pod opieką nauczycieli oraz pozostali pracownicy placówki opuściły budynek przedszkola i szkoły wyjściami ewakuacyjnymi. Miejsce zbiórki naszej placówki znajduje się na boisku szkolnym, gdzie po zakończonej ewakuacji zostały zaprezentowane pokazy strażackie.

Katarzyna Najda

baner loga opolskie