REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2019/2020 - Formularz zgłoszeniowy

Rozpoczynamy nabór wniosków w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020  odbywa się w formie elektronicznej

 pod adresem:

https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniana i składania wniosku i innych dokumentów zawiera:

„Instrukcja dla rodziców – wypełnianie wniosku”

na stronie

https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole

baner loga opolskie