Uwaga pilne! Ubezpieczenie na rok szkolny 2016/2017

Utworzono: 20-07-2016

Szanowni Rodzice,
Uprzejmie informujemy, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, kończy się
z dniem 31 sierpnia 2016 r.

Obecnie umowa odnośnie ubezpieczenia dzieci na nowy rok szkolny 2016/2017 nie może być zawierana przez dyrektora placówki. Umowa ta może być zawierana wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów. Każdy indywidualnie może ubezpieczyć swoje dzieci podejmując własny wybór firmy ubezpieczeniowej.

Informujemy że ubezpieczenie uczniów w szkołach nie jest obowiązkowe.

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni
mgr Krystyna Tupko