O szkole

O Szkole

Od lat nasza szkoła spełnia funkcje kulturotwórcze. Zajmuje się kształceniem, wychowaniem i organizacją życia kulturalnego wsi i wiosek znajdujących się w jej obrębie szkoły.

 

01

Festyn szkolno – wiejski maj 2006

 

Propaguje, podtrzymuje obrzędy i tradycje ludowe związane z życie wsi i obrzędami religijnymi.

 

02

Konkurs palm wielkanocnych 2007

 

Rozwijamy poczucie przynależności narodowej, uczymy umiłowania ojczyzny i poszanowania jej barw narodowych.

 

03

Akademia z okazji Święta Niepodległości (2007)

 

Współpracujemy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim, corocznie włączamy się w przygotowanie uroczystości dla mieszkańców.

 

04

Występ uczniów szkoły dla mniejszości niemieckiej Mikołajki 2007

 

Wpajamy zasady bezpiecznego życia od lat nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach, w ubiegłym roku szkolnym czterech przedszkolaków na szczeblu gminy i jeden powiatu zostało nagrodzonych w ogólnopolskim konkursie "Zapobiegamy pożarom".

 

05

Laureaci konkursu (2007)

 

Bierzemy udział w gminnych dożynkach, wóz przygotowany przez panie z oddziału przedszkolnego znajdującego się w naszej szkole.

 

06

Festyn wiejski, zespół Aksamitki z Malni (czerwiec 2007) – prowadzony przez mgr E. Wawrzynek

 

Mamy utalentowaną młodzież pod względem muzycznym. Różnorodna jest w naszej szkole działalność muzyczna. Uczniowie potrafią grać na instrumentach, śpiewać i tańczyć. Doskonalą i rozwijają swe talenty i zainteresowania. Dowodem tego mogą być występy dzieci podczas imprez i uroczystości szkolnych. Ponadto od lat wielu naszych uczni dodatkowo kształci się w szkołach muzycznych lub działa w zespole "Aksamitki" z Malni lub "Iskierki" z Odrowąża.

baner loga opolskie