Artykuły

SZKOŁA PRZYJAZNA RODZICOM

  1. sprRodzice z ufnością oddają nam największy skarb.
  2. Zadowolenie rodziców jest miarą naszej pracy. Staramy się poznać oczekiwania rodziców. Uważnie słuchamy twórczych uwag.
  3. Wspólnie tworzymy najlepsze warunki, sprzyjące rozwojowi naszych uczniów.
  4. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Realizujemy program wychowawczy uchwalony przez Radę Rodziców, zgodny z wartościami uznawanymi w rodzinach naszych uczniów.
  5. W trakcie pracy coraz lepiej poznajemy naszych uczniów. Rzetelnie i obiektywnie informujemy rodziców o postępach dzieci. Informujemy o sukcesach ich dzieci. Nie ukrywamy żadnych problemów, omawiamy je po to, aby wspólnie lepiej je rozwiązywać. Jesteśmy uprzejmi, życzliwi i delikatni.
  6. My również przeżywamy sukcesy, jak i porażki naszych uczniów.
  7. Widzimy bardzo wiele miejsca dla współpracy z rodzicami. Chcemy, aby rodzice dobrze czuli się w szkole, znaleźli tu swoje miejsce, tworzyli grupę ludzi, którzy mają podobne problemy i mogą się wzajemnie wspierać.
  8. Rodzice mają prawo wypowiadać się na temat wszystkich spraw dotyczących ich dzieci. Uwagi rodziców staną się dla nas wskazówką do stałej poprawy jakości naszej szkoły.
  9. Rodzice powinni znać i rozumieć program nauczania. Ich pomoc w nauce szkolnej i w odrabianiu pracy domowej przyczynia się do lepszych efektów uzyskiwanych przez dzieci.
  10. Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel: tworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju uczniów. Współpraca jest warunkiem i drogą do sukcesu dzieci.

baner loga opolskie