Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola 2020-2021

UWAGA RODZICE BARDZO WAŻNE!
NABÓR WNIOSKÓW DO REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 NALEŻY
SKŁADAĆ DROGĄ INTERNETOWĄ.
OD 03.06.2020r.-10.06.2020r.
LINK DO OTWARCIA WNIOSKU
https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole
PO WEJŚCIU NA STRONĘ KLIKNIJ „WYPEŁNIJ FORMULARZ”
DO FORMULARZA KONIECZNIE TRZEBA DOŁĄCZYĆ OŚWIADCZENIA, KTÓRE DOTYCZĄ PAŃSTWA SYTUACJI
-ZAŁĄCZNIK DOKUMENTY
Po naciśnięciu przycisku ZAPISZ dane zostaną zapisane w systemie. Zostanie następnie wygenerowany dokument w formacie PDF, który należy pobrać z systemu, wydrukować wraz z oświadczeniami, podpisać i złożyć w placówce.
Wydrukowany formularz przed złożeniem w wybranej placówce musi być podpisany przez oboje rodziców i dostarczony do placówki.
Dopiero po złożeniu podania w placówce, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji uzupełniającej.

baner loga opolskie