Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

Drodzy Państwo Rodzice i Nauczyciele

Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

 

Od poniedziałku, 18 maja br. będzie możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju dziecka.

 

W sprawie zajęć będą kontaktować się nauczyciele specjaliści Państwa dzieci. Nad organizacją i wspomaganiem czuwać będzie Pani Teresa Bielewicz, Pani Anna Pospiech, Pani Agnieszka Gabor. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych wg opracowanych stosownych Procedur w PSP w Malni, zapewniających bezpieczeństwo w związku z wystąpieniem COVID-19.

 

Od poniedziałku 25 maja br. przywrócone zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Udział w zajęciach jest dobrowolny, za zgodą rodziców. Dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły. W sprawie zajęć będą kontaktować się wychowawcy klas. Nad organizacją czuwać będzie przewodnicząca zespołu nauczycieli klas I-III mgr M. Nina Mielczarek. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych wg opracowanych stosownych Procedur w Publicznej Szkole Podstawowej w Malni, zapewniających bezpieczeństwo w związku z wystąpieniem COVID-19.

 

Od 25 maja br. uczniowie klasy VIII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, za zgodą rodziców.

 

W sprawie zajęć będzie kontaktować się wychowawca klasy. Nad organizacją czuwać będzie wychowawca klasy mgr Ewa Wawrzynek. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych wg opracowanych stosownych Procedur w PSP Malni, zapewniających bezpieczeństwo w związku z wystąpieniem COVID-19

 

Od 1 czerwca br. uczniowie wszystkich klas I-VIII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, za zgodą rodziców, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

 

W sprawie zajęć będą kontaktować się nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klas. Nad organizacją czuwać będzie przewodnicząca zespołu nauczycieli Pani Mariola Więckowska Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych wg opracowanych stosownych Procedur w PSP Malni, zapewniających bezpieczeństwo w związku z wystąpieniem COVID-19.

 

Dla pozostałych uczniów oraz przedszkolaków nie korzystających z zajęć w szkole, przedszkolu w dalszym ciągu będą prowadzone zajęcia zdalne.

Z poważaniem

Aleksandra Sowada
Dyrektor Szkoły

bip m

EFS KL 210

Programy szkolne

program dla szkol 

Gościmy

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Odsłon artykułów::
1147390

baner loga opolskie