Od 18.05.2020 wznawiamy działalność przedszkola na nowych zasadach

Uwaga rodzice !!!
Od 18.05.2020 wznawiamy działalność przedszkola na nowych zasadach.

1. Od dnia 18.05.2020 przedszkole wznawia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci:

  • - obojga rodziców pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy, niemających możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, której charakter i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania,
  • - dzieci pracowników sytemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID - 19.

2. Rodzice ubiegający się o przyjęcie, spełniający powyższe kryteria zobowiązani są do złożenia oświadczeń dotyczących zatrudnienia, na co najmniej dwa dni robocze przed przyjęciem dziecka do placówki.
Załącznik Nr 4 do procedury

3. Zobowiązuje się rodziców do zapoznania z obowiązującą w placówce „Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni w związku z wystąpienie COVID – 19” oraz jej przestrzegania.

4. W przypadku zgłoszenia dziecka do placówki rodzice zobowiązani są do złożenia oświadczenia związanego z wprowadzeniem nowych zasad i procedur higieniczno-sanitarnych.
Załącznik Nr 3 do procedury
Załącznik Nr 5 do procedury

 

ZARZĄDZENIE NR PSPM.0030.10.2020 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

baner loga opolskie