Artykuły

Rekrutacja

Rekrutacja – nabór wniosków do oddziału przedszkolnego na nowy rok szkolny 2020/2021

Uwaga rodzice bardzo ważne!

Deklaracje dzieci już uczęszczających do przedszkola - o woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2020/2021 należy składać drogą internetową

Po naciśnięciu przycisku ZAPISZ dane zostaną zapisane w systemie. Zostanie następnie wygenerowany dokument w formacie PDF, który należy pobrać z systemu, wydrukować, podpisać i złożyć w placówce. Wydrukowany formularz przed złożeniem w wybranej placówce musi być podpisany przez oboje rodziców. Dopiero po złożeniu deklaracji w placówce, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji.

od 26.02.2020r.- 3.03.2020r.

LINK DO OTWARCIA DEKLARACJI
https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy składać drogą internetową

od 4.03.2020r.-18.03.2020r.

LINK DO OTWARCIA WNIOSKU
https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole

PO WEJŚCIU NA STRONĘ KLIKNIJ „WYPEŁNIJ FORMULARZ”
DO FORMULARZA KONIECZNIE TRZEBA DOŁACZYĆ OŚWIADCZENIA, KTÓRE DOTYCZĄ PAŃSTWA SYTUACJI
Po naciśnięciu przycisku ZAPISZ dane zostaną zapisane w systemie. Zostanie następnie wygenerowany dokument w formacie PDF, który należy pobrać z systemu, wydrukować wraz z oświadczeniami, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru. Wydrukowany formularz przed złożeniem w wybranej placówce musi być podpisany przez oboje rodziców. Dopiero po złożeniu podania w placówce, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji.

Dokumenty:
1. Uchwała Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postepowania rekrutacyjnego
2. Zarządzenie Burmistrza Gogolina z dnia 15 stycznia 2020
Załącznik nr 1

baner loga opolskie